Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

10. Pozri!
melódia: K. Royova
text: K. Royova

Pozri do očí, ach, Ježišových,
pozri aspoň raz do svätej tváre!
Vidíš tie kvapky? S Božského čela
krvavá žiara jak smutno žiari?

Pozri, oj, ten venec z tŕnia
za tvoje hriechy v škraň mu vtlačený,
a rozváž, rozváž, čo Ho to stálo,
aby si ty, ach, ty bol spasený!

Odostri s Neho plášť šarlátový,
pozri, oj, pozri modriny, rany,
za tvoje viny, za tvoje hriechy,
jak je ubitý, jak zbičovaný!

Pozri do krotkých, tichých Mu očí,
a spýtaj sa Ho, čo Ho viac páli:
či ruky, nohy, či bok preklaný,
či stud, že už aj rúcho Mu vzali?

A On ti povie: "Ach, to mňa bolí,
že ja za hriech tvoj tak zohavený,
Všetko som ztrpel, a ty neideš
ku mne, aby´s bol hriechov zprostený.

Láska veliká na zem ma sviedla,
ja Kráľ, Syn Boží, chcejúc ťa kúpiť
z moci satana, pekelnej ríše,
na srdce vlastné musel som stupiť.

Teba, zblúdilče, prišiel som hľadať
a uviesť nazpäť v nebeské stány,
aby´s ty večne trpeť nemusel,
za teba smrťou bol som trestaný!

Pozri do očí, ach, Ježišových,
a povedz, prečo nechceš ísť k Nemu?!
Túžobne svätú vystiera náruč:
uhoď sa do nej a daj sa Jemu!