Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

100. Bojovať musíš!
nápev: 99
text: M. Royová

Bojovať musíš, bojovať smelo,
jak chceš dakedy s Ježišom vládnuť.
Nejednej musíš nastaviť čelo rane,
a neraz pod prížom padnúť!
* Tŕňovou cestou ku brehom spásy;
prázdnotou púšte ku bránam krásy,
krásy unáša smelý nádeje let.
Z objatia búrok, bojov, trápenia
vytrhne zlatým bozkom nadšenia
a v raj premení tmavý svet.

* Tŕňovou cestou púšte ku bránam krásy,
krásy unáša smelý let


Bojovať musíš, bojovať verne,
tak jako Kristus raz v Getsemane,
kým noc pominie i mraky čierne,
a večnej slávy ráno nastane.
* Na ceste k sláve tŕnie nebolí,
keď duša Krista za vodcu zvolí, zvolí
a Jemu dá sa uniesť výš.
Blesk zlatožiarnych viery perutí
osvieti temno životnej púti,
ukáže cestu v nebies ríš.

* Na ceste tŕnie nebolí,
keď duša Krista zvolí, zvolí
a Jemu dá sa uniesť


Už zástony zanemely,
už posmechy odoznely
i hluk sveta neveselý.
Slzy sú už usušené,
túžby všetky naplnené, naplnené,
prišla doba blaženosti!
Sláva Bohu na výsosti!
prišla doba blaženosti!
Sláva Bohu na výsosti!
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!