Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

101. Narodil sa nám Spasiteľ
melódia: K. Royová
text: K. Royová

Narodil sa nám Spasiteľ v tento nočny čas,
všeho sveta Vykupiteľ, Kristus Ježiš náš.
Najsvätejší sám ponížil sa k nám.
Ó, nech Ti je večná chvála, mocný nebies Pán!

Veľké svetlo sžiarilo polia betlemské;
na zem biednu sostúpilo rytierstvo Božie.
Krásne spievali, chváľu vzdávali;
Kráľa nášho, Pána nášho opovedali.