Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

102. Sláva na výsostiach Bohu!
melódia: M. Royová
text: M. Royová

Sláva na výsostiach Bohu!
Sláva na výsostiach Bohu trojjedinému
a na zemi pokoj všemu ľudu.
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
Sláva na výsostiach Bohu! Hallelujah!

Pán Ježiš nebeské plesanie za žial zamenil, za lkanie;
[: S výšin sa sniesol, pokoj priniesol a spasenie.:]

Opustil Otca i zlatý trón; zvolil si z lásky biedu On.
[: Korunu odložil, v jasličkách sa složil; svet navštívil.:]

I my tiež s anjelmi plesáme; česť, chváľu Jemu vzdávame;
[: "Ó, Kriste, Kráľu náš, Ty túžby naše znáš; príď a nás spas." :]