Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

103. Zobuď sa!
melódia: M. Royová
text: F. Lohmann (prel. M. Royová)

Zobuď sa! Trúby z diali počuť hlas!
Hľa, tam dennica žiari; už je čas.
Nevesto nebies, náhli! Ide Kráľ,
ktorý za teba v obeť Seba dal.
Pristúp, v hodvábne rúcho oddená,
svatobým skvostom slávnostne zdobená.
[: Nevesto nebies, Náhli! Ide Kráľ,
ktorý za teba v obeť Seba dal. :]

Na vychode žiar, a z nebies brány
prúd svetla padá na všetky strany,
a šum predivný ti oznamuje,
že vojsko nebies v sláve sstupuje.
Pozri! Podobný Synu človeka opustil
trón Svoj, ide z ďaleka!
[: Nevesto nebies, Náhli! Ide Kráľ,
ktorý za teba v obeť Seba dal. :]

To On, celého sveta spasiteľ,
Víťaz nad hrobom, pekla Zkrotiteľ!
Ó, tos' Ty, drahý Bäránku Boží,
za mňa zabitý na spásnom kríži!
Vody života podal Si mi sám;
s jasotom padám ku Tvojim nohám.
[: Nevesto nebies, Náhli! Ide Kráľ,
ktorý za teba v obeť Seba dal. :]