Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

104. Milujem Ťa.
nápev: 108
text: J. Šulák

Milujem Ťa, ó, Pane môj, srdečne Ťa milujem!
Však Si Ty mňa, ó, Ježišu, prv miloval, o tom viem.
Za to Ti ja ďakujem a verne Ti slúžiť chcem.
Ach, Tvoj som ja, Pne milý; vyuč ma sám!

Však Si Ty môj, Pane milý, tá múdrosť preveliká,
ktorá prevyšuje všetku múdrosť tohoto sveta.
Ty buď, Pnae, vodca môj, a vždy, všade pri mne stoj!
Ach, Tvoj som ja, Pne, milý; vyuč ma sám!

Kto ma od Teba odlúči? Kto tú lásku vziať by smel
mne šťastnému z hriešncyh ľudí, keby ma i zabiť chcel?
Ty Si, Pane, vždy so mnou, a nedáš mňa žiadnemu.
Ach, Tvoj som ja, Pane milý; ochráň Si ma sám!

Nech sa búri svet mizerný; pravda Božia ostojí,
a ja sa jej držať budem; duša moja sa nebojí.
Môj Ježiš ma posilní a všetkému naučí.
Ach, Tvoj som ja, Pane mily; voď Si ma Ty sám!