Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

107. Príď, pohanov Spasenie!
melódia: M. Royová
text: M. Royová

Príď, pohanov spasenie; prídi, ó, Ježiši,
Dieťa Božie preskvúce, Kráľu najslávnejší,
Hviezdo nad hviezdami, zasvieťže nad nami!
Pane, smiluj sa! Kriste, sľutuj sa!

Prelom slávne nebesia, prelom, ó, Ježiši.
Opusťže Svoj zlatý trón, Vladáru najvyšší.
Hviezdo nad hviezdami, zasvieťže nad nami!
Pane, smiluj sa! Kriste, sľutuj sa!

Svet objíma krutá tma; v nej je zahynutie.
Z nej len Tvojím príchodom blahé vytrhnutie.
Hviezdo nad hviezdami, zasvieťže nad nami!
Pane, smiluj sa! Kriste, sľutuj sa!

Povstaňže a zaskvej sa, Hviezdo Jákobova!
Zdvihni Svoju zástavu, Nádej Dávidova!
Panny čistek Synu prídi v tú hodinu
Pane, smiluj sa! Kriste, sľutuj sa!

Tak volali otcovia, i my tak voláme;
Messiáša čakali, i my Ho čakáme.
Prídi, ó, Ježiši, príď, Kráľu najvyšší!
Pane, smiluj sa! Kriste, sľutuj sa!