Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

108. Vianoce.
melódia: K. Royová
text: K. Royová

Vianoce sa priblížili; čas radosti nastal nám!
Ruztúžení pozeráme ta k Betlemským končinám.
Ide Ježiš, Syn Boží, túžby naše utíši.
Ide Ježiš, Ježiš, Ježiš! Vitaj, vitaj nám!

Anjelia nám z neba nesú ten pozdrav preradostný:
"Sláva Bohu na výsosti, pokoj ľudom na zemi!"
Ide Ježiš, Syn Boží, túžby naše utíši.
Ide Ježiš, Ježiš, Ježiš! Vitaj, vitaj nám!

Otec dobrý na nebesiach nad nami sa smiloval;
Syna Svojho jediného nám hriešnikom daroval.
Ide Ježiš, Spasiteľ, hriechov našich Zhladiteľ!
Ide Ježiš, Ježiš, Ježiš! Vitaj, vitaj nám!

Jedným srdcom všetci spolu k chvále Jemu spievame;
Hosťa toho nebeského preradostne vítame.
Navštíviť nás ide sám; odpustenia nesie nám.
Vítal, vítaj, ó Ježišu; vítaj, vítaj nám!