Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

109. Ženíchu duše mojej!
melódia: K. Royová
text: K. Royová

Ženíchu duše mojej, ďaleko vzdialený,
[: kedy príde hodina, kedy príde hodina,
v nejž budeme spojení? :]

Kedy uzriem znamenie príchodu Tvojeho?
[: Kedy udre hodina, kedy udre hodina,
vyprostenia mojeho? :]

K horám Tvojim túžobne zrak vlhký upieram
[: či sa skoro objavíš, či sa skoro objavíš,
rozdmútene vyzerám. :]

Verím v Teba; ach, verím, že Ty ma miluješ;
[: no, kedy, ach, kedy ma,no, kedy, ach, kedy ma,
k srdcu Svojmu privinieš? :]

Neodkladaj s príchodom, ó, Kráľu najvyšší.
[: Prosím, volám : "Príď skoro, prosím, volám : "Príď skoro,
drahý Pane Ježiši"