Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

11. Ó Jezu, hriechy svoje!
melódia: M. Royova
text: M. Royova

Ó, Jezu, hriechy svoje
na Teba složiť smiem,
Ty plač môj,
vzdechy moje stíšiš,
to dobre viem.
Bárs veľká vina moja
nemám už žiadon strach,
veď smyla ju krv Tvoja.
Čistejší som nad sňah.

Dosť dlho duša moja
blúdila v mrákote,
po púšti bez pokoja,
bez svetla v temnote.
Dnes kríža žiara svätá
na cestu svieti jej.
Niet bázne viac! Veď sňatá
kliadba už navždy s nej.

Ó Jezu, spáso moja,
čože Ti za to dám,
za celú horkosť boja
zniesol si za mna sám?
Nežiadaš striebra, zlata,
Ty srdcia len chceš mať.
Vezmi,ó, Lásko svätá,
i moje, chcem ho dať.