Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

110. Oj, bratia milení!
melódia: M. Royová
text: M. Royová

Oj, bratia milení, až sa rozídeme,
až pozemských bojoch, v hrobe spočinieme,
kto verne po Božej vôli sa spytoval,
kto v službe Kristovej cele sa venoval:
ten najsladšie spať bude, ten najsladšie spať bude!

Koho svet nezviedol a hriech neovládol,
kto Bohu ku cti žil, pracoval i strádal,
v vlnách súženia Ježiša kto vyznal,
kto krivdy odpustil, posmech s láskou splácal:
ten najsladšie spať bude, ten najsladšie spať bude!

Až príde hodina, v nejž ztrasú sa hroby,
oznmámi trúby hlas príchod slávnej doby,
zavíta Ježiš Kráľ: ó, kto Ho miloval,
kto vďačne i život Jemu obetoval:
ach, ten rád vstávať bude! Ach, ten rád vstávať bude!