Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

111. Až sa všetci pred trón Kristov ...
melódia: M. Royová
text: M. Royová

Až sa všetci pred trón Kristov postavíme,
bratia, sestry, čiže tam aj obstojíme?

Kde su hrivny svätým Bohom darované?
Získaly dač, a či boly zakopané!

Koľko sĺz sme vlastnou rukou usušili,
a od zkázy koľké duše zachránili?

Či tam hore nikto na nás nežaluje?
Či snáď za nás dakto Bohu poďakuje?

A čo lampy? Nechýbä im olej svatý?
Nevyhasnú pred samými neba vráty?

Až sa všetci pred súd Kristov postavíme,
bratia, sestry, skúmajme:- obstojíme?