Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

112. Hallelujah!
melódia: K. Royová
text: K. Royová

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah naveky!
Príde Ježiš, Ježiš Kráľ náš, Bôh presvätý, veliký?

Príde, príde, už sa blíži, a s Ním letí večný deň.
Nazhynieme v semskom kríži; pominie žiaľ ako sen.

Sláva, sláva, sláva Jemu nazemi i na nebi!
Ó, nech každý nášho Kráľa bez prestania velebí.

On nám sotre slzu s líca, v srdce vloží večnú slasť.
On prevedie ponad hory ta, kde naša pravá vlasť.

Hallelujah! Hallelujah! Synu Boží najvyšší,
naplň sľuby; ó, nemeškaj, prídi, Pane Ježiši!