Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

114. Svetom zavládla.
melódia: K. Royová
text: K. Royová

Svetom zavládla boľavá žalosť.
Znemely spevy, minula radosť.
Priatelia všetci dali nám výhosť.
Nikde nezrieme ľudskej pomoci,
len krivdy, útisk vo dne i v noci,
ó, Jezu, Jezu!

Ako nečistých svet sa nás stráni;
pred krivým súdom žiadon nebráni.
Posmechu za terč sme vydaní.
Keď my plačeme, oni plesajú,
osídlo k pádu nohám chstajú.
ó Jezu, Jezu!

Ach, Ty to vidíš, Pane, s výsosti.
Zasvieť nad nami svetlom milosti,
stádečko Svoje z zlého vyprosti!
Znáš, že pre mena Tvojeho svätosť
zaplavily nás súženie, úzkosť,
ó Jezum Jezu!

Že Si Ty spása, my sme poznali,
o Tvojej láske hriešnym hlásali,
s radosťou veľkou k Tebe volali.
Márne! Nežiada svet Tvoju pomoc;
záhubne letí v hriecha temnú noc,
ó, Jezu, Jezu!

Prúd pokušenia aj k nám sa valí,
doplavil s sebou zhoršenia skaly.
Už cez ne mnohí z nás popadali.
"Kedy zavítaš, spásy hodina?"
úzkostne volá Božia rodina.
Ó Jezu, Jezu!