Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

115. Tam na hviezdami.
Nápev: 116
text: J. Baštecký ( prel. M. Royová)

Tam na hviezdami v nebi Otca mám,
na jeho večnú lásku spolieham;
On zve ma z tejto cudziny
do zasľúbenej otčiny.
Ja hotový som ísť za Ním
a v jasnom dome otčiny
žiť svätý, nový život s Ním.

Tam nad hviezdami Spasiteľa mám,
na Neho s radosťou si spomínam;
On zve ma z tejto cudziny
do zasľúbenej otčiny.
Ja hotový som ísť za Ním
a v jasnom dome otčiny
žiť svätý, nový život s Ním.

Tam nad hviezdami korunu tiež mám,
juž pripravil a dá mi Ježiš sám;
Tá zve ma z tejto cudziny
do zasľúbenej otčiny.
Ja hotový som svet nechať
a v jasnom dome otčiny
korunu z ruky Pána brať.

Tam nad hviezdami sídeme sa zas,
až všetkých verných svolá Boží hlas?
Ó, kto tú radosť vysloví,
až padnem k nohám Kristovi!
Ja hotový som svet nechať
a s cirkvou môjho Ježiša
tam novú pieseň započať.