Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

116. Nebeskej slávy zlaté svitanie.
melódia: M. Royová
text: M. Royová

Nebeskej slávy zlaté svitanie,
anjelskej hudby sladké plesanie,
čaká víťaza smelého,
nasledovníka Božieho.
Ó, bratu sestro si ty ním?
Je Ježiš tebe najdrahším?
Vnišiel si v večnú slúvu s Ním?

Jeruzalema brány perlové
vábia ku vstupu čaty Kristove.
Tam čaká na nich odmena,
tam i koruna určená.
Ó, bratu, sestro, si ty z nich,
zo svedkov pravdy pokorných,
vo krvi kríža obmytých?