Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

117. Zaplesaj!
melódia: M. Royová
text: M. Royová

Zaplesaj, zajasaj, duša moja;
skoro sa naplní túžba tvoja.
Kráľ večný, Ježiš, už prichádza;
Hallelujah! Koruny víťazom prináša;
Hallelujah! Zaplesaj, duša má: Hallelujah!

Zaplesaj, zajasaj, cirkev svätá,
ide vykúpenia doba zlatá.
Kráľ večný, Ježiš, už prichádza;
Hallelujah! Koruny víťazom prináša;
Hallelujah! Zaplesaj, duša má: Hallelujah!

Čo chvíľa zakončí sveta radosť;
rozbroje utíchnu, zmizne žalosť.
Kráľ večný, Ježiš, už prichádza;
Hallelujah! Koruny víťazom prináša;
Hallelujah! Zaplesaj, duša má: Hallelujah!

Trápenie, posmechy navždy minú;
Boží bojovníci odpočinú.
Kráľ večný, Ježiš, už prichádza;
Hallelujah! Koruny víťazom prináša;
Hallelujah! Zaplesaj, duša má: Hallelujah!

Svitne, oj, zasvitne blažený deň;
zkazí Bôh na veky zlobu a tieň.
Kráľ večný, Ježiš, už prichádza;
Hallelujah! Koruny víťazom prináša;
Hallelujah! Zaplesaj, duša má: Hallelujah!