Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

118. Blíži sa hodina
melódia: K. Royová
text: K. Royová

Blíži sa hodina veliká preslávna,
túžobne čakaná, prorokmi hlásaná,
[: v nejž Syn Boží ide o znovu k nám,
zaujať kráľovstvo sám :]

Neide vykúpiť, život Svoj položiť,
ztratených shľadávať, sblúdených svolávať.
[: Ach, nie! Čo Kráľ ide najvyšší k nám.
Zavládne na zemi sám. :]

Podmaní satana, odstráni tyrana,
odporcov zatratí, neveru podvráti,
[: okovy uvoľní na veky nám;
zavládne na zemi sám :]

Po časoch rozbroja tisíce liet pokoja
víťazne vyhlási hlasateľmi spásy.
[: Koruny i berly prevezme sám.
Ó, prídiž k radosti nám! :]