Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

119. No, už sa blíži!
Nápev: 114
text: J. Šulák

No, už sa blíži deň požehnaný,
v ňomž príde Kráľ náš dávno čakaný,
ktorý tak mnoho bol posmievaný.
On, Rek udatný, neprevládaný,
ach, ale celým svetom zaznaný,
ó, už sa blíži!

On iste príde; veď nám privolal,
keď sa zo sveta domov poberal:
"Ja idem, abych miesto pripravil;
no, prídem pre vás, bych sa oslávil,
a vás vo večný domov dopravil."
- Ó, už sa blíži!