Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

120. Nad horami hviezdy hasnú.
melódia: M. Royová
text: M. Royová

Nad horami hviezdy hasnú,
duše hynú v mrákotách.
Hriech zaujal zem prekrásnu,
a Pán blízko vo dverách.
[: Čuj trúby hlas! On súdu čas oznamuje,
zobúdza, duše drahé vás. :]

Rozprostiera čierna zloba
svetom závoj zúfania,
a milosti mizne doba;
ich chvíľa rátania;
[: Čuj trúby hlas! On súdu čas oznamuje,
zobúdza, duše drahé vás. :]

Už len málo utrpenia,
už len málo úzkosti!
Svitá ráno vykúpenia
v blesku Božej blízkosti.
[: Čuj trúby hlas! On slávy čas oznamuje
a teší, bratu sestro, nás. :]