Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

121. To sú tí ...
melódia: M. Royová
text: K. Royová

To sú tí, ktorí prišli z velikého súženia,
a umyli rúcho svoje vo krvi Bäránkovej.
Preto sú pred trónom Božím, Božím
a slúžia Jemu dňom i nocou v chráme Jeho.

Nebudú hladovať, ani žízniť viacej;
a nebude biť na nich slnce,
ani žiadne horko, ani žiadne horko.

Ale Bäránok, ktorý je, ale Bäránok,
ktorý je uprostred trónu, uprostred trónu,
pásť ich bude, bude;
a uvedie ich a uvedie ich k živým studniciam vôd;
a sotrie Bôh a sotrie Bôh všelikú slzu,
všelikú slzu s očí jejich, jejich.