Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

123. Poď ku Kristu.
melódia: J. Hart
text: Anon. (prel. K. Royová)

[:: Poď ku Kristu ::] [: teraz! :]
[: Poď ku Kristu :] teraz!

[:: Volaj k Nemu ::] [: teraz! :]
[: Volaj k Nemu :] teraz!

[:: Vyslyší ťa ::] [: teraz! :]
[: Vyslyší ťa :] teraz!

[:: Odpustí ti ::] [: teraz! :]
[: Odpustí ti :] teraz!

[:: Miluje ťa ::] [: teraz! :]
[: Miluje ťa :] teraz!