Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

124. Čuj!
nápev: 125
text: Z nem. K. Royová

Čuj! Hls večnej lásky volá,
trasie sa nim Golgata.
K Spasiteľu nech ťa ženie,
svete, predivná zvesť tá.
Sbor: [: Hallelujah :]
Ježiš volá: DOkonáno! Amen!

Akú slasť to v srdci budí!
Tu je, čo dnes spasí nás!
S kríža zasvietilo slnce,
noci hriecha minul čas!
Sbor: [: Hallelujah :]
Ježiš volá: DOkonáno! Amen!

Sbore anjelsky, prespevuj,
vpadni s nami v chvlálospev!
Hriešniku biedny, ó počuj!
Smierený je Boží hnev.
Sbor: [: Hallelujah :]
Ježiš volá: DOkonáno! Amen!