Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

125. Vráť sa, dieťa!
melódia: E. Gebhardt ("Kleinodien")
text: K. Royová

Vráť sa, dieťa, s cesty bludnej,
prv než v hriechoch uhynieš.
Celý svet je širou púšťou;
bez vodcu v ňom zahynieš.
Sbor:
Vráť sa domov! Vráť sa domov!
Otec, volá: "Dieťa, poď" domov!

Hriechy sú už odpustené;
výčitka ťa nečaká,
Nech sa srdce tvoje biedne
trestu smrti neľaká!
Sbor:
Vráť sa domov! Vráť sa domov!
Otec, volá: "Dieťa, poď" domov!

Nad priepasťou hroznou chodíš;
snáď len krok už, a si v nej!
Padneš, a viac žiadna láska
nevyslobodí ťa z nej.
Sbor:
Vráť sa domov! Vráť sa domov!
Otec, volá: "Dieťa, poď" domov!

Že nemôžeš tak, aký si?
No, tak poď na Golgatu,
ku krížá sa priviň a vnor
v Ježišovu krv svätú.
Sbor:
Vráť sa domov! Vráť sa domov!
Otec, volá: "Dieťa, poď" domov!

Len jedna je škvrna, ktorú
smyť krv kríža nemá moc:
neposlušnosť! Veď ju zrodí
nevery prehrozná noc.
Sbor:
Vráť sa domov! Vráť sa domov!
Otec, volá: "Dieťa, poď" domov!

Vráť sa! Raz hlas Otcov stíchne,
klesne náruč rozpätá;
brány domova sa zavrú navždy!
Ó, hrozná ztrata!
Sbor:
Vráť sa domov! Vráť sa domov!
Otec, volá: "Dieťa, poď" domov!