Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

126. Neblúď!
melódia: Jubileumssänger
text: M. Royová

[: Neblúď! :] Bôh na výšinách dlie!
[: Neblúď! :] I teba k Sebe zve
[: Neblúď! :] Čas žitia letí divoko.
Ó neblúď, vznes sa vysoko.
Hľa, ruka prebotená, tam Syna Božieho
ukazuje ti cestu do mesta, večného,
kde pokoj, radosď, spása zavláda bez zmeny.
Kde i ty diel máš určený.

[: Neblúď! :] Čo môže ti dať svet?
[: Neblúď! :] Bez Krista blaha niet!
[: Neblúď! :] Rozkoše zeme klam sú len.
Ó, prestaň snívať zhubný sen!
V zahrade Getsemane On, večná Veleba,
raz krvavo sa potil, ó, bratu za teba!
Na boľastnej Golgate On z lásky k tebe mrel,
a ty bys' k Nemu neišiel?

[: Neblúď! :] Raz stíchne Boží hlas.
[: Neblúď! :] Pominie spásy čas.
[: Neblúď! :] Čo sudcu potom Krista zrieš.
Ó, neblúď, vráť sa, pokiaľ smieš!
Až bude dokonané všetko, čo určil Bôh,
až všetci nepriateľia padnú u Jeho nôh,
a húfy oslávencov až v novú prejdú ríš:
Ó, kam ty let svoj obrátiš?