Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

128. Dlho, dlho som ja blúdil.
melódia: F. Schulz
text: Chr. H. Zeller (prel. K Royová)

Dlho, dlho som ja blúdil, pasiera si nepoznal;
nesenému kalným prúdom pokoj sve mi nepodal.

V diali, blízko hľadal pastvu, kde mňa tiahlo vábilo,
okúšal som, ó, a jak rád, až mňa všetko sklamalo.

Raz prišiel som do zahrady; noc, tma ju obkľúčily.
Neznámeho naraz Muža oči moje spatrily.

Aký Muž! Ja počul stonať, ľakať sa Ho v úzkosti.
prenikaly Jeho stezky mňa, ach Jeho boľasti!

Bol to Pán! Ja zrel Ho trpieť, krvavý pot Jeho zrel.
Nerozlúčim sa s Ním viacej, veď On za nňa tak trpel!

Boží Synu, Pane z neba, smrť Si za mňa podstúpil!
Je to možné, Bože nevies, žes' krvou mňa vykúpil?

Jak som toto vierou poňal, znám už Pána mojeho!
Poznám ho po Jeho ranách; On je môj, ja som Jeho.

To mi srdce uchvátilo, keď som v srdci jeho zrel,
ach tú lásku ku mne vrelú, ktorú som Mu splácať smel.

Preto žíznim Jeho ľúbiť, Jemu slúžiť samému;
zarmútiť sa Ho obávam, žiť i mrieť chcem len Jemu.

Vy zblúdilí, dajte sa viesť, hľaĎTE, čujte Jeho hlas!
Ju nebeskej blaženosti volá i predchádza vás!

Pastiera si nasledujtre, k Nemu veďte zblúdilých!
Ó jak On nás raz uvíta tam v tých stánkoch nebeských!