Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

13. Pred oltárom.
melódia: M. Royova
text: K. Royova

Pred oltárom Tvojím padáme,
v obeť srdcia, duše skladáme,
určený kríž na sa bereme,
s Tebou ideme, s Tebou ideme,
s Tebou ideme, s Tebou ideme!

Tŕnistá púť bude skončená,
v nebies bránach naša odmena:
kment, koruny, palma, plesanie
[:za odriekanie!:]