Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

130. Čože to množstvo je za zjav?
melódia: T. E. Perkins
text: Miss Campbell (prel. Michal Roháček)

Čože to množstvo je za zjav? Čo znamená ten ľudu dav?
Shromaždenie deň odo dňa, za jakým cieľom, kto to zná?
[: Čuj radostný výkrik sveta: "To ide Ježiš z Nazareta!" :]

Čože je On za človeka, keď ľud tak za Ním uteká?
Že starý, mladý k nemu ine, čiže to neni predivné?
[: Zas počujes výkrik sveta: To ide Ježiš z Nazareta! :]

To je ten Ježiš, mocný Pán, ktorý sa zrodil k vôli nám.
K slovu Jeho chromí chodia, a mrtvi z hrobov vychodia.
[: Slepých hlas znie nad šum sveta: "Pomôž nám, Jezu z Nazareta!" :]

On, sláva Bohu, ešte vždy ticho medzi ľudmi chodí;
On tu i tam klope, hľadá, či si kto spasania žiada.
[: I my volajme v diaľ sveta: "On ide, Ježiš z Nazareta!" :]

Ó, poďte, hriešnici biedni! Kto zhojí hriech, kto očistí?
Ježiš! On volá vás skrz nás; On krvou svojou zmyje vás.
[: Očistení, vy chváľte Ho, ach, Ježiša Nazaretského! :]

Nedajte srdciam zatvrdnúť; Ježiš nebude vždy volať!
Prejde hodina posledná; beda, jak bola zmrhaná!
[: Ach, po milosti je veta, keď prešiel Ježiš z Nazareta! :]