Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

131. Na Golgate
melódia: Loblieder
text: M. Royová

Na Golgate, na boľastnej, octnul sa Boží Syn;
tam na kríži nesie ťarchu celého sveta vín.

V prostred lotrov zavesený zomiera ťažko tam;
posmievaný, opustený trpí hnev Boží sám.

Už dotrpel, dokočil boj, minula mrákota!
Zomrel Ježiš, s Ním i hriech tvoj. Cháľa Darcu života!

Ó, Ježišu, Tys' pokoj náš, a Tvoja svätá krev
obmýva vinu v každý čas a krotí Boží hnev.

Ja som, Pane, smrť zavinil, ja pekla horkosť sám.
Teba hriechom Boh učinil, v Tebe odpustil nám.

Ó, Ježišu, vezmi moje srdce za výplatu
za ukrutné muky Tvoje, za strašnú Goglatu!