Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

132. Na kríži ukrvavený
melódia: "Frohe Botschaft"
text: prel. M. Royová

Na kríži ukrvavený, hnevom Božím umorený,
za hriechy moje zranený visels', Jezu milený.
Čo ja činím pre Teba? V také muky dal Si Seba!
Čo ja činím pre Teba?

Ó, Tvoj život vzácny, drahý, za mňa dals', Bäránku Boží,
moje ním Si splatil dlhy, smrti dal Si Sa za mňa.
Čo činil som pre Teba, Ty na smrť si vydal Seba!
Čo činil som pre Teba?

Zákon hodil zlorečenstvo, ach, na celé človečenstvo;
len Tvoje milosrdenstvo navždy uvoľnilo mňa.
Ja nežil som pre Teba; bárs Ty v obeť dal si Seba,
ja nežil som pre Teba.

Pane, jakým som nevďačným, že tak pozde na to myslím!
Z celého sa srdca hanbím. Sapasiteľu,
nauč ma od dneška žit pre Teba. Ó, Spasiteľu,
nauč mňa, od dneška žiť pre Teba.