Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

135. Duša, jak sa chceš obrátiť.
melódia: J. A. Naumann
text: J. M. Hahn (prel. M Royová)

Duša, jak sa chceš obrátiť,
tak to učiň dôkladne;
nech ťa Ježiš sám vyučí!
Kto s Ním kráča, nepadne.
Ó, keď ťa On volá, choď,
[: kým neskončí spásy hod! :]

Sám sa žiadon neobráti;
no každý to musí chceť:
V kom po Bohu túžby neni,
pre toho spasenia niet.
Ak sa ty chceš obrátiť
[: musíš vôľu podrobiť :]

Keď ťa Ježiš tiahne, spechaj!
Keď ťa volá, tak Mu ver.
Súženiu sa vyhýbaj;
rozkošné jho Jeho ber.
Čo ti bráni, odstráň sám;
[: za Pánom leť k výšinám! :]