Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

136. Ja ustal som ...
melódia: Siegeslieder
text: prel. M. Royová

Ja ustal som po ceste, ach, samozvolenej,
a srdce ochorelo v rozkoši klamlivej.
Zrak ztrnul od vyhliadania po zemskej márnosti,
kým lásky Ježišovej svit nezžiaril z milosti.
Sbor:
No, už všetko tam; nový život mám!
On hriechy moje nespomína,
shladené sú v Ňom. Dietkom Božím som;
peklo a smrť ma viac nedesí.

No, vďaka Bohu, v srdci už zimný zmiznul ston,
keď z hriecha pút vymanil mcnou ma rukou On.
Slniečko žitia z Golgaty prinieslo jara blesk;
mhly zašly a lúč radosti chlad zapudil i stesk.
Sbor:
No, už všetko tam; nový život mám!
On hriechy moje nespomína,
shladené sú v Ňom. Dietkom Božím som;
peklo a smrť ma viac nedesí.

A vy, čo morom búrnym bez kotvy plyniete,
prázdnotu v srdci pustú s sebou si nesiete,
ó, čujte slovo Kristovo, jak sladko vraví k vám:
"Kto opravdove hľadá Mňa, tomu rád svetlo dám!"
Sbor:
No, už všetko tam; nový život mám!
On hriechy moje nespomína,
shladené sú v Ňom. Dietkom Božím som;
peklo a smrť ma viac nedesí.