Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

137. Znie spásy preradostná zvesť
melódia: S. W. Martin
text: S. W. Martin (prel. M. Royová)

Znie spásy preradostná zvesť po sveta končinách:
"Vykúpenie dokonané je na kríža výšinách.
Tak miloval Bôh svet, že až na smrť Syna dal,
aby, kto uverí v Neho, život večný iste mal."
SBOR:
Spasenie, spasenie, Ježiš dá, Ježiš dá, Ježiš dá!
Ó, počuj to celý svet! Poď a ber, poď a ber,
kto len chceš, kto len chceš! No, bez kríža spásy niet!

Hlas Spasiteľov láka, volá k nebies večeri;
nezavrhuj lásku svätú! Šťastný, kto jej uverí:
"Ja som chlieb života; hladu trpieť nebude,
kto je Mojím; kto Mi verí, obstojí i na súde."
SBOR:
Spasenie, spasenie, Ježiš dá, Ježiš dá, Ježiš dá!
Ó, počuj to celý svet! Poď a ber, poď a ber,
kto len chceš, kto len chceš! No, bez kríža spásy niet!

Čuj, výstražný hlas Jeho; nepohŕdaj milosťou!
Čas uletí, a ty musíš rátať s hroznou večnosťou.
Ó, zachráň, zachráň sa! Nepozeraj viacej zpäť.
Náhli, mstiteľ za pätami! sľutovania uňho niet!
SBOR:
Spasenie, spasenie, Ježiš dá, Ježiš dá, Ježiš dá!
Ó, počuj to celý svet! Poď a ber, poď a ber,
kto len chceš, kto len chceš! No, bez kríža spásy niet!

Jak sladko Priateľ večný privoláva s výšin nám:
"V ranách Mojich odpustenie, duše drahé, kynie vám!"
Pre všetkých hriešnikov leži sása v Ježiši.
Tak poď; ver! On každú boľasť srdva tvojho utíši.
SBOR:
Spasenie, spasenie, Ježiš dá, Ježiš dá, Ježiš dá!
Ó, počuj to celý svet! Poď a ber, poď a ber,
kto len chceš, kto len chceš! No, bez kríža spásy niet!