Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

138. "Za teba Svoju krev ..."
melódia: E. Gebhardt
text: E. Gebhardt (prel. M. Royová)

Za teba Svoju krev na kríži prelial Som.
Bys' neutonul v ňom, ja shladil Boží hnev.
Vylial som krv Svoju; čím šíriš česť Moju?

Ja žil raz v chudobe na zemi, v nízkosti,
abys' ty v úzkosti nezhynul, v porobe.
Len pre Teba SOm žil. Čím si Mi odplatil?

Nechal SOm nebies trón, sstúpil na biedny svet.
Baľasti horký kvet podal Mi za to on.
Ja všetkého Sa vzdal. Čos' Mi ty za to dal?

Ja niesol spasenie, života sladkú moc.
Zahnal som hriecha noc, vydobil smierenie.
To všetko vo Mne máš. Čože Mi za to dáš?

Venul Mu život svoj vo smútku, v radosti;
tu i vo večnosti len On buď poklad tvoj!
V moc sa Mu cele daj, a vždy dosť na Ňom maj!