Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

139. Útočištné mesto znám.
melódia: E. Warnstorf
text: M. Royová

Útočistné mesto znám; staviteľom Bôh je sám,
On prechádza stredom jeho; svetlo, sláva žiaria z neho.
Chválospevov zvučný tón obletuje biely trón.

Útočištné mesto znám. Verný pokoj vládne tam.
Zašla doba pokúšenia, hriecha smrti, utrpenia.
Millionov znie tam hlas: "Bäránok vykúpil nás!"

Útočištní mesto znám. Večná radosť sídli tam.
Zničené sú moci zradné. Ježiš Kristus tam vládne,
dáva verným odmeny, za bopj šťastne skončený.

Útočištné mesto znám, voľný prístup k nemu mám.
Láska Božia na Golgate, polámala všetky hate;
do perlových svätých brán vstup je voľný dokorán.