Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

14. Keď všetko opustí.
melódia: Dr. S. S. Wesley
text: F. Hardenberg (prel. M. Royova)

Keď všetko opustí ťa,
ja verným chcem Ti byť,
nech nevyhasne celé na svete
vďaky svit.
Za mňa Si trpel bolasť,
za mňa smrť zniesols´ sám.
Ó, s radosťou Ti za to
na veky srdce dám.

Ach, často horko plačem,
že Tys´tak musel mreť,
a mnohí z Tvojích na to
zabúda, ľúbi svet.
Ty, láskou premožený
Tak mnohos´vykonal,
a čo máš za odmenu?
Nelásku, nevďak, žiaľ!

Ty, dosiaľ plný lásky,
každému pomáhaš,
a osteň zabudnutia
vernosťou premáhaš.
Na konec verná láska
predsa len zvíťazí,
zahreje srdcia, cestu
do nich si prerazí.

Ja som Ťa prijal, Jezu,
ja navždy chcem byť Tvoj!
Ó, drž ma pevno v rukách,
nepusti, Pane môj!
I bratia moji vzhliadnu
k nebesiam v túžbe raz,
a plní lásky svätej
padnú Ti k nohám zas!