Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

140. Raz zvesť spásy prišla k vám.
melódia: W. J. Kirkpatrick
text: R. J.Owens (prel. K. Royová)

Raz zvesť spásy prišla k vám, že Ježiš vykúpil;
pokoj duše niesla vám, že Ježiš vykúpil.
Teraz zvesť tú rozhláste, šírym svetom zozneste,
do domov ju prineste, že Ježiš vykúpil!

Srdziam hriešnym oznámte: "Ježiš vás vykúpil;
žiaľ svoj k Nemu prineste, Ježiš vás vykúpil."
Pokušenie kde zriete, núdzu starosť na svete,
z rozkazu Pána vravte: "Ježiš vás vykúpil!"

Nešťastným to oznámte:"Ježiš vás vykúpil;
zná boľasť vašu, verte; Ježiš vás vykúpil."
Tým, kto bázňou tlačení a pod ťarchou sklonení,
neste blaho bez zmeny: "Ježiš vás vykúpil!"

Rozšírte to v dolinách: "Ježiš vás vykúpil!"
Po vrchoch i rovinách: "Ježiš vás vykúpil."
Zvesť o Synovi Božom rozhláste i za morom
tým najďaľším národom: "Ježiš vás vykúpil!"