Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

141. Kde nájdem Pána?
melódia: E. Gebhardt
text: E. Gebhardt (prel. M. Royová)

Kde nájdem Pána? Kde nájdem pokoj?
Ó, kto mi povie, kde nájdem ho?
Kde Ježiš je, mier musí byť.
Tam z diali vidno neba svit;
[: ó, tam si prajem večne žiť! :]

Chceš ho mať ozaj? Chceš Ho i hľadať?
Tak len v komôrke na kolenách nájdeš si Ho.
Pros a volaj: "Ó Jezu, i mne nájsť sa daj,
[: učiň Si v mojom srdci raj!" :]

Ó ten, kto hľadá, istotne nájde;
ten, ktorý prosí, aj dostane.
Bôh vraví sám, že v mebies stán,
kto s vierou klope, dokorán
[: otvorí Jemu Ježiš Pán. :]

I ja chcem prosiť, i ja chcem hľadať,
chcem klopať, Jezu, čuj prosieb hlas!
Tys' dosiaľ mal trpezlivosť;
ó odpusť viny, zahľaď zlosť,
[: a nauč v Tebe vždy mať dosť. :]