Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

142. Je to snáď posledný raz.
melódia: Z Armády Spásy
text: preložila K. Royová

Je to snáď posledný raz, ach,
snáď už posledný raz:
ježiš ťa volá; ó, vpusť Ho teraz!
Snáď je to posledný raz!

Dnes ťa snáď odvolá Kráľ,
bys počet z života dal.
Pred Sudcom výmluvu, ach,
kde bys´ vzal,
ak dnes ťa odvolá Kráľ?

Ježiš ťa s láskou hľadal,
hriech tvoj On umyť žiadal.
Tys´ho nepriniesol;
aký to žiaľ!
Ježiš ťa darmo hľada!