Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

144. Neni blaha!
melódia: K. Voigtlander
text: preložila K. Royová (J. Baštecký)

neni blaha bez Ježiša
v márnej pýche tela,
v svetských radostiach;
veď len v Kristu nájsť je možno
pravé šťastie
už tu i na výsostiach.

Pravého svet blaha nedá;
len kto hľadá
Krista, ten ho dochádza;
križ svoj musí
na seba vziať,
za Ním kráčať
ta, kam On ho sprevádza.

Ticho nech loď žitia plynie,
žial kde hynie,
k nebeskému prístavu,
Pán kde nás po
časnom boji,
v sláve spojí,
korunu dá na hlavu.