Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

146. Či znáte svätý Boží ľud?
melódia: Búrska národná hymna.
text: preložila M. Royová

Či znáte svätý Boží ľud?
On dlho rabstvoval;
tvrdému slúžil Pánovi,
v putách sa sužoval.
Ach, nebolo preň vymanenia;
nebolo výhody,
kým nezasvitlo slávne ráno
Kristovej svobody.
Oj, svoboda, oj svoboda,
oj svoboda, drahá si nám!

Či znáte už ten nový svet,
tú čarokrásnu vlasť,
to mesto slávy žiarivé,
kde samá vládne slasť,
kam ľud ten s mnohým,
ťažkým bojom zmužile putuje,
a že už prv sem nezamieril,
boľastne lutuje?
[:: Oj, krásna zem, ::]
drahá si nám!

Či znáte, kto ten Boží ľud
z otroctva vymanil,
kto nepriateľa premohol
a putá odstránil?
Ó, to je On, Kráľ večnej slávy,
Ježiš, Syn Boží sám!
Vo svetle Jeho sladkej lásky
žiť, mireť je dobré nám
[:: O Ježišu, ::]
drahý Si nám!