Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

147. Tak vezmi ruky moje.
melódia: Dr. F. Silcher
text: preložila K. Royová (Julia z Hausmann)

Tak vezmi ruky moje a veď ma sám.
cez úzkosti a boje až k cieľu tam.
Sám neviem ako chodiť, ó, Pane môj;
Ty ráč mňa, prosím, vodiť,
vždy pri mne stoj.

Stíš srdce slabé v šťastí
a pomiluj;
keď klesá v bojoch, v strasti,
Ty posiluj.
Pri nohách Tvojich, Pane,
keď spočinie,
nech stane sa čo stane,
už nezahynie.

Bárs, necítim, ó kriste,
vždy Tvoju moc,
viem, že povedieš iste
mňa i cez noc.
Tak vezmi ruky moje,
a veď ma sám
v nádherné ríše Svoje,
ku cieľu tam.
146. Či znáte svätý Boží ľud?
melódia: Búrska národná hymna.
text: preložila M. Royová