Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

148. Oblak svedkov
melódia: S. Hofer
text: J. Baštecký (prel. M. Royová)

Oblak svedkov chváli Pána v nebies svätej radosti;
palma víťazstva im daná za odmenu stálosti.
Vrav, či pristúpiť chceš k nim, k zástupom tým nebeským?

Vierou svet ten premáhali,
a svet nebol hoden ich.
Spasiteľa vyznávali;
On má zaľúbenie v nich.
Vrav, či pristúpiť chceš k nim,
k zástupom tým víťazným?

Teraz dlejú v nebies stáne,
božou láskou poctení;
bárs prv putovali v hane
na zemi a v trápení.
Vrav, či pristúpiť chceš k nim,
k zástupom tým pocteným?

I dnes svetom v pohanení
zástup svedkov putuje,
zrak ku Bohu obrátený,
znajúc, že ich miluje.
Vrav, či pristúpiť chceš k nim,
k svedkom Bohu mileným?

Chudobní sú; úzkosť, bieda
údel je ich jediný.
Svet vydýchnuť si im nedá;
nemajú v ňom otčiny.
Vrav, či pristúpiť chceš k nim,
k zástupom tým zhaneným?

Ale blaho večné majú;
odpustený je im hriech.
Pána svojho lásku znajú.
Ó bys´k nim obrátil beh!
Prisúp k svedkom, pristúp k nih,
k svedkom v Kristu blaženým!