Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

15. Uľ je hrob otvorený.
melódia: národná
text: M. Royova

Uľ je hrob otvorený,
kameň odpečatený!
Nezbránila stráľ, ni zbroj!
Ó, smr», kde je osteň tvoj?

Svetla lúč tmu prerazil,
Bohočlovek zví»azil,
oslávením skončil boj!
Ó, smr», kde je osteň tvoj?

Obe» je uľ prijatá,
vina µudstva je sňatá.
Z neba prúdi lásky zdroj.
Ó, smr», kde je osteň tvoj?

"Hallelujah!" spievajme,
Vzkrieseného vítajme,
On dnes slávi triumf Svôj.
Ó, smr», kde je osteň tvoj?