Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

150. Spasiteľu, Jezu drahý!
melódia: W. H. Dosne
text: Joyef Baštecký (prel. M. Royová)

Spasiteľu, Jezu drahý, čuj náš vrúcny hlas!
Iných keď Si k Sebe voláš, neobchádzaj nás!
SBOR:
Jezu, Jezu, čuj náš vrúcny hlas!
Iných keď si k Sebe voláš, beobchádzaj nás!

Koho by sme mali v svete, koho na nebi?
Nad život si duši drahším; Teba velebí.
SBOR:
Jezu, Jezu, čuj náš vrúcny hlas!
Iných keď si k Sebe voláš, beobchádzaj nás!

Túžobne sa zrak náš nesie k trónu milosti;
spomôž našej nedôvere, z hriechov vyprosti!
SBOR:
Jezu, Jezu, čuj náš vrúcny hlas!
Iných keď si k Sebe voláš, beobchádzaj nás!