Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

151. Tak, jak som.
melódia: W. B. Bradbury
text: Ch. Elliot (prel. M. Royová)

Tak, jak som, idem, cele tak,
len k Tebe upieram svoj zrak;
krv Tvoja smyje viny mrak.
Bäránku, Boží, ja idem!

Tak, jak som biedny, ztratený,
pochybnosťami zmorený
a nepriateľom strápený,
Bäránku Boží, ja idem!

Tak, jak som, bárs nič nemám,
verím, že milosť dáš mi sám;
že v Tebe zdroj je svetla znám.
Bäránku Boží, ja idem!

Tak, jak som,s vierou k Tebe zriem,
žes' zhladil vinu, iste viem,
bo slovám Tvojim veriť smiem.
Bäránku Boží, ja idem!

Tak, jak som, idem, Pane môj;
cele a navždy chcem byť Tvoj;
Ó, vnor ma v lásky Svojej zdroj!
Bäránku, Boži, ja idem!