Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

152. Jezu, spása duše mojej.
melódia: Ch. Wesley
text: Ch. Wesley (prel. M. Royová)

Jezu, spása doše mojej, k nadrám svätým priviň ma,
keď zdutých vôd prudy hučia, a srdce zastiera tma.

Sbor:
Dobre je Ti dôverovať! Ó, ja chcem vždy Tvojím byť;
večne v nebi chcem Ťa vidieť, tu i tam len s Tebou žiť.

Skry ma v búrkach žitia ťažkých, kým Svoj nedostihnem cieľ.
V bezpečný ma uveď prístav, s Tebou večný praj mi diel.

Sbor:
Dobre je Ti dôverovať! Ó, ja chcem vždy Tvojím byť;
večne v nebi chcem Ťa vidieť, tu i tam len s Tebou žiť.

Iného ukrytu nemám, v Tebe nádej skadám len.
Neopusť ma, ó neopusť; zdvihni, rozplaš smutný tieň.

Sbor:
Dobre je Ti dôverovať! Ó, ja chcem vždy Tvojím byť;
večne v nebi chcem Ťa vidieť, tu i tam len s Tebou žiť.

Zacloň štítom krýdel Svoich bezobranné dieťa sám.
Zlému nedaj ma postrašiť, veď len v Teba vieru mám.

Sbor:
Dobre je Ti dôverovať! Ó, ja chcem vždy Tvojím byť;
večne v nebi chcem Ťa vidieť, tu i tam len s Tebou žiť.

Milosť, plné odpustenie v Tebe sú, ó, Jezu môj.
Ach, tak uzdrav dušu, srdce, očisť a vnes v domov Svoj.

Sbor:
Dobre je Ti dôverovať! Ó, ja chcem vždy Tvojím byť;
večne v nebi chcem Ťa vidieť, tu i tam len s Tebou žiť.