Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

153. Za Tebou, Pane môj!
melódia: Národná
text: K. Royová

Za Tebou, Pane môj, letí túžby let,
za Tebou, do slávy, v ten prekrásny svet,
kam si mi odišiel, prijať moc a česť,
tak, kde cieľ dostinuls' Svojich tvrdých ciest.

Ach, v Otcovom lone teraz spočívaš,
za vernosť odmenu sladkú požívaš.
Zaujals' kráľovstvo, prestol večný sám.
Podmaní Bôh ľudstvo Tebe k nohám, znám.

Viem, že vzdor velebe, ktorú v nebi máš,
i na mňa v nízkosti s láskou spomínaš.
Viem, že mňa miluješ, že i tam si môj,
že so mnou rozdeliť chceš raz podiel Svoj.

Znám, žes' nás samotných v svete nenechal,
žes' Ducha vlastného v ntro naše dal.
V Ňom Ťa mám, i svetla, lásky, mieru zdroj.
Či v práci, či v snení pri mne si, a môj!

A predsa za Tebou leti túžby let
ta domov, k Otcovi, v ten nebeský svet.
Veď tu mám papršlek, - tam je svetla žiar;
tu verím, - a tam Ťa uzriem tvárou v tvár!