Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

154. Rozhlásme to šírym svetom!
melódia: M. Royová
text: M. Royová

Rozhlásme to šírym svetom, že je Ježiš náš, rozhlásme, rozhlásme,
a že z moci hriecha, diabla vyslobodil nás! Rozhlásme, rozhlásme!
Dlhy sú už vyplatené; s kríža výšiny žiari zase utratené svetlo neviny.
Padly putá vtáčnikov a sieť sa roztrhla, a svobody zlatá doba navždy pre nás nastala.
Rozhlásme to, bratia, sestry že je Ježiš náš, rozhlásme!
Rozhlásme, On že láskou nevýslovnou zamiloval nás! Rozhlásme, rozhlásme!

Rozhlásme to šírym svetom, že je Ježiš kráľ, rozhlásme, rozhlásme,
že Hospodin všelikú moc do rúk Jeho dal. Rozhlásme, rozhlásme!
Za odmenu poníženia dostal slávu On. Pieseň lásky, zvelebenia zamenila ston.
Ach, On z slávnej nebies ríše opanúva svet, osudy národov riadi i hviezd nekonečnych let.
Rozhlásme to bratia, sestry, že ten Kráľ je náš, rozhlásme!
Rozhlásme, On že láskou nevýslovnou miloval nás. Rozhlásme. rozhlásme!

Rozhlásme to šírym svetom, že je Ježiš náš, rozhlásme, rozhlásme,
že po malej, krátkej chvíli, sstúpi na zem zas. Rozhlásme, rozhlásme!
Príde zničiť násilníkov a zlomiť ich moc, pomstiť krivdy močeďníkov, zahnať smrti noc.
Príde zem, tú ríšu tieňu, hriechov rozbroja zmeniť v raj a učiniť z nej sväté sídlo pokoja!
Rozhlásme to bratia, sestry, že je Ježiš náš, rozhlásme,
rozhlásme, a už po krátkej dobe sstupi na zem zas! Rozhlásme, rozhlásme!