Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

155. Kázali mi vyvoliť
melódia: Národná
text: K. Royová

Kázali mi vyvoliť vzácny poklad sebe,
ktorý v cene prevýšil celú zem by , nebe.
No, tak zvolím Ježiša; v Ňom je cena najvyššia.
V Ňom je sláva, v Ňom je krása, v Ňom,
v Ňom len blaha svit; Jeho smiem si zvoliť.

Kázali mi meno nájsť, ktorému niet páru,
ktoré hudbu v sladkosti, diamantov žiaru prevýši.
Ach, jedno znám, v ňom si všetko blaho mám.
Meno Ježiš, Ježiš, Ježiš,
drahé najslakejšie,mne je najvzácnejšie.

Kázali mi srdce nájsť, ktoré vernosť drží,
k jehož láske zrady tieň nikdy sa nesdruží.
Ó, znám jedno, jedno znám, v jeho láske podiel mám.
Ľúbi v blahu, ľúbi v žiali, i v smrti hodine
Ježiš môj jedine!